Praktisks padoms

Kā atgūt izdevumus par advokātu pakalpojumiem?

vīrietis ar kalkulatoru rēķina advokatu pakalpojumu izmaksas

Tā puse, kura uzvar tiesā, daļēji var atgūt no tiesā zaudējušās puses naudas summu, ko iztērējusi par zvērināta advokāta pakalpojumiem – tā ir priekšrocība, par kuru ne visi zina un kura ir spēkā vien tad, ja palīdzību sniedzis tieši advokāts, nevis kāda cita juridisko izglītību ieguvusi persona. Kā tieši tas notiek?

Kādus izdevumus var atgūt?

Ja kāda lieta nonāk tiesai, tiek piesaistīts zvērinātu advokātu birojs vai zvērināts advokāts. Līdz ar to tiesvedību izmaksas bieži vien ir ievērojamas, jo jārēķinās ne tikai ar dažādām nodevām, kas jāmaksā tiesai, bet arī ar zvērināta advokāta pakalpojumu cenu. Līdz ar to ziņa, ka daļu no tiesvedībā iztērētajiem līdzekļiem ir iespējams atgūt, daudziem varētu patikt.

Izdevumus par advokāta palīdzību iespējams atgūt pusei, kura tiesā ir uzvarējusi – tātad prasība ir apmierināta pilnībā vai daļēji. Tāpat arī izdevumi par advokāta pakalpojumiem tiek piedzīti atbildētāja labā, ja prasība tiek noraidīta. Civilprocesa likumā norādītas arī maksimāli atgūstamās summas, tās atkarīgas no apmierinātā prasījuma summas, līdz ar to salīdzinoši nelielās lietās, kuru summa nepārsniedz 8500 eiro, iespējams piedzīt līdz 30% no prasījuma apmierinātās daļas. Ja lietas summa ir robežās 8501 līdz 57000 eiro, tad var atgūt ne vairāk par 2850 eiro, savukārt lielajās tiesvedībās, kas pārsniedz šo maksimālo summu – 57 000 eiro – maksimālais apmērs ir noteikts 5% no apmierinātā prasījuma summas.

Kas ir advokāts?

Kā jau minēts raksta ievadā, atgūt iespējams tikai tos izdevumus, kas ir radušies lietās, kurās aizstāvību uzņēmies zvērināts advokāts. Saskaņā ar Advokatūras likumu līdz ar to tie ir zvērināti advokāti, zvērinātu advokātu palīgi un Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti. Ja nepieciešams noskaidrot katra konkrētā cilvēka atbilstību šiem kritērijiem, par to var pārliecināties vietnē Advokatura.lv.

Lai no zaudētāja puses piedzītu izdevumus par advokāta pakalpojumiem, par pietiekamu uzskatāms advokāta rēķins, kas ir izrakstīts pēc vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Tiesāties nav lēti

Jebkurā gadījumā jāatceras, ka tiesvedībai nekad nevajadzētu būt pašmērķim, pirms kādu iesūdzēt tiesā, vēlams izmēģināt visus iespējamos ārpustiesas strīdu risināšanas instrumentus. Tas pilnīgi noteikti izmaksās lētāk nekā tiesāties.