Latvija

Eiropas mūzikas sasniegumi

mūzikas notis

Eiropas mūzika ir izmainījusi daudzu cilvēku dzīves ritmu vairāku gadsimtu laikā ,liekot aizmirst par to, cik skarba ir pasaule, kas ir visapkārt, nododot stāstu caur mūziku arī turpmākajām paaudzēm. Vairāku mūzikas instrumentu rašanās vieta. Renesanse-brīdis, kad komponists sāk parādīt savu individualitāti mūzikā, emocijas. Mūzika 20.gs Austrumu un Rietumu Eiropā kā vienotības, miera un protestu simbols.

Eiropā ir dažādu mūsdienās lietotu mūzikas instrumentu izcelšanās vieta. Pasaulē ir vairāk nekā 1500  dažādi mūzikas instrumenti un apmēram 1400 mūzikas instrumenti nāk no Eiropas, gandrīz no katras valsts nāk vismaz viens tradicionālais mūzikas instruments. Tādi mūzikas instrumenti kā ģitāra, klavieres, flautas u.t.t ir radušies citiem mūzikas instrumentiem evolucionējot , kļūstot par neatņemamu mūsdienu mūzikas sastāvdaļu, jo tie joprojām tiek izmantoti mūzikas komponēšanā. Mūsdienās pastāv gan akustiskie mūzikas instrumenti, gan elektriskie mūzikas instrumenti, taču joprojām labākā skaņas kvalitāte ir akustiskajiem mūzikas instrumentiem, kas ir ausīm baudāmāki, jo mūzika izklausās dzīva. Tieši mūzikas instrumenti ir veids, kā mūzikas komponists spēj nodot savas emocijas klausītājiem vairāku gadu gaitā.

Reformāciju laikā, 15.-17. gs, cilvēki sāka saprast savu nozīmi uz pasaules, saskatot sevi kā veselu īpatni, kas spēj gan domāt, gan rādīt. Mūzika bija būtiska pilsoniskās, reliģiskās un pieklājīgās dzīves sastāvdaļa renesanses laikā. Agrīnās Renesanses laika vissvarīgākā mūzika tika komponēta baznīcas vajadzībām, taču pēc Mārtiņa Lutera reformācijas, baznīcām atšķeļoties no Romas baznīcas, sadaloties konfesijās, kas pastāv arī mūsdienās, komponisti sāka izmēģināt kaut ko jaunu, kas pēc ilgus gadus pastāvošā mūzikas kanona nebija iespējams. Bagātīgā ideju apmaiņa Eiropā, kā arī politiskie, ekonomiskie un reliģiskie notikumi izraisīja būtiskas izmaiņas komponēšanas stilā, mūzikas izplatīšanas metodēs, jaunos mūzikas žanros un mūzikas instrumentu attīstībā. Humānisma ideoloģijas ietekmē mūzikā izvirzījās individuālie faktori – komponista personības vaibsti, viņa radošā izdoma, cilvēciskās jūtas un pārdzīvojumi. Ievērojamu komponistu daiļradē izveidojās krāšņa un bagāta skaņu mākslas valoda, kas radīja priekšnosacījumus harmoniski pilnskanīgai vokālai daudzbalsībai, kura kļuva par galveno mūzikas formāciju visā renesanses laikmetā.  Mūziķi mūsdienās un citos laika posmos vadās tieši pēc tā paša principa, parādīt savu iekšējo pasauli, emociju gammu, parādot savu vīziju par pasauli, kurā dzīvojam.