Domu lidojums

Vai grāmatvedis var strādāt attālināti?

gŗamatvedis, kas strādā no mājām

Pandēmijas laiks ir palīdzējis saprast, kuru profesiju pārstāvji var strādāt attālināti, un grāmatveži ir viena no šādām profesijām, jo mūsdienās 100% visus grāmatvedības dokumentus ir iespējams kārtot elektroniski, darbs notiek specializētajās programmās, tāpēc līdz minimumam ir samazinājusies nepieciešamība pēc klātienes kontakta.

Elektroniskie dokumenti

Šobrīd visas valsts iestādes nodrošina, ka teju visi dokumenti ir saņemami elektroniskajā vidē, tāpat arī visi lielākie uzņēmumi jau uz tiem ir pārgājuši. Elektroniskie dokumenti ļauj uzņēmumiem strādāt ātrāk un efektīvāk, samazinot vairākus briokrātiskos procesus un dokumentu mapju skaitu uz grāmatveža galda. Viss tālākais jau nu ir atkarīgs tikai no katra uzņēmuma un tā grāmatveža zināšanām par elektronisku dokumentu apriti. Tieši šis ir būtisks iemesls, kāpēc šobrīd grāmatvedības pakalpojumus iespējams saņemt attālināti.

Grāmatvedības programmas

Mūsdienās, šķiet, vairs neviens grāmatvedis aprēķinus neveic Exelī, visu darījumu uzskaitei un sistematizēšanai tiek izmantotas grāmatvedības programmas. Tajās vienkopus izveidota sistēma, kas aptver visus grāmatvedības procesus uzņēmumā. Nepieciešamības gadījumā arī uzņēmuma vadība var piekļūt nepieciešamajiem datiem un izmantot tos analizēšanai. Protams, izmantojot grāmatvedības programmu, nedrīkst aizmirst arī par datu drošību – jāparūpējas, lai datiem var piekļūt tikai konkrētas personas.

Attālinātais darbs

Atbildot uz raksta virsrakstā uzdoto jautājumu, droši varam apgalvot, ka grāmatvedim nav nepieciešams savs kabinets birojā un dokumentu mapju kaudze pie galda. Grāmatveži var pilnībā strādāt attālināti, fiziski pat neatrodoties vienā valstī ar apkalpojamo uzņēmumu. Pandēmijas laiks to ir apliecinājis, šobrīd ievērojami palielinājies attālināti vai ārpakalpojumā strādājošo grāmatvežu īpatsvars.

Grāmatvedība ārpakalpojumā

Grāmatvedība kā ārpakalpojums kļūst par arvien populārāku risinājumu. Arī Corsax.lv grāmatvedības biroja komandā strādā profesionāļi, kuri gatavi palīdzēt jūsu uzņēmumam grāmatvedības kārtošanā jebkurā jums vēlamajā apjomā. Esam pieredzējuši, strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem un risinot dažādas, arī problemātiskas situācijas nodokļu jomā. Izmantojot ārpakalpojumu grāmatveža pakalpojumus, uzņēmuma vadība varēs ikdienā koncentrēties uz saviem tiešajiem darba pienākumiem, grāmatvedības jautājumus uzticot ārpakalpojumu sniedzējam. Uzskatām, ka labākie grāmatveži ir tie, kuru darbu ikdienā pārējie pat nejūt, jo vis sir paveikts lieliski, taču kuri ir pieejami brīžos, kad kādam no uzņēmuma rodas jautājumi par grāmatvedības vai nodokļu tēmu.