Domu lidojums

Neatbildēts jautājums (3. daļa)

Kā novērtēt cilvēka vērtību? Kas mūs padara vērtīgus?

Vērtību mūsdienās mēra naudas izteiksmē, taču, lai izvērtētu cilvēku vērtību? Protams, cilvēku tirgoņiem un tiem, kas pārdod sevi un savu ķermeni, ir kāda skala, parametri un stereotipi par cilvēka vērtību burtiski – naudā. Taču emocionālā līmenī to ir ļoti grūti noteikt.

Materiālistiem vērtīgāks cilvēks būs tas, kuram pieder vairāk – nauda, cita veida bagātība mantiskā izteiksmē. Garīgi vērstam cilvēkam, citi šķitīs vērtīgāki, ja tie ir garīgi attīstījuši sevi – uzskata par vērtību un ievēro ētiskās normas, palīdz citiem bez atlīdzības, ir pašaizliedzīgi. Tas, kā cilvēks vērtē pats sevi, citus ir ļoti atkarīgs no cilvēka vērtībām – nauda, ētiskās vērtības utml.